หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
โดย : admin
อ่าน : 53
ศุกร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรตำบลหัวนา   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู