[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
พยากรณ์อากาศ
RID E-SERVICE

logo_eleave

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ EPP+
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
สมุดโทรศํพท์ กรมชลประทาน
Facebook

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
29/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ปี 2464 ( 26 / )
    

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย ( 28 / )
    

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน พร้อมด้วย นายวิทวัส ภูหัดธรรม นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมหารือแผนงานการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ( 26 / )
    

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วย นาย กิตติ นาคธรณิรทร์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายปราโมทย์ พึ่งเพียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 ( 35 / )
    

ในวันที่  20 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสวรรค์และผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ( 33 / )
    

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์และผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำฯ เพื่อทำ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมลงพื้นที่พิจารณาโครงการ กับฝ่ายพิจารณาโครงการสำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี ( 33 / )
    

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอรรถสิทธิ์  บึงลี นายช่างชลประทาน นายวิทวัส ภูหัดธรรม นายช่างชลประทาน และนายณัฐวุฒิ รามศิริ นายช่างสำรวจ  ร่วมลงพื้นที่พิจารณาโครงก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ( 41 / )
    

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำแห่งใหม่ ซึ่งมีผู้ยินยอมสละที่ดินให้ ผลจากการเปลี่ยนจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำทำให้แนว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 20 / )
    

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และข้าราชการทุกท่าน ร่วมติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโครงการชล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อควรรู้ และข้อควรระวังในการบริหารสัญญา ( 21 / )
    

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองบังลำภู รับฟังการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อควรรู้และข้อควรระวังในการบริหารสัญญาโด

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ค./2564 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 54 / )
    

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


@2020 Edit&Applied by THE4RTIST