สถานะการณ์น้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา นายพิสิษฐ์  พันธ์สน ผู้อ …

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์  พันธ์สน …

Read more

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผ …

Read more